Dávame veci do pohybu.

Sme lídrom na dne?nych trhoch a formujeme tie budúce prostredníctvom transformujúcich rie?ení. ?

Ná? príbeh

Spolo?nos? Henkel má inovátorské myslenie a podnikavého ducha v DNA. Sme podnikaví a nad?ení odborníci s mno?stvom poznatkov o trhu a pou?ívaní produktov. Na?e bezkonkuren?né portfólio lepidiel, tesnení a povrchovych úprav je navrhnuté tak, aby transformovalo trh i vá? sp?sob práce. Sme va?ím globálnym partnerom, ktory je pripraveny prija? akúko?vek vyzvu a vyvinú? inteligentné a udr?ate?né rie?enie – spolu s vami. Pre dobrú vec.
日本wvvw在线中文字幕_第九色区av天堂_春色校园小说综合网