Mi ostvarujemo.

Mi vodimo dana?nja i oblikujemo budu?a tr?i?ta sa na?im transformativnim re?enjima.

Na?a pri?a.

U Henkel-u, inovativno razmi?ljanje i preduzetni?ki duh su u na?em DNK: Mi smo radoznali i strastveni stru?njaci sa dubokim znanjem o tr?i?tu i primeni. Na? neprikosnoveni portfolio lepkova, zaptiva?a i prevlaka je kreiran da transformi?e tr?i?ta i na?in na koji radite. Mi smo Va? globalni partner spreman da re?i sve izazove i razvije re?enje koje je pametno i odr?ivo - zajedno sa Vama. Na bolje.
日本wvvw在线中文字幕_第九色区av天堂_春色校园小说综合网