Zmieniamy otaczaj?c? nas rzeczywisto??.

Jeste?my liderem kszta?tuj?cym rynki przysz?o?ci dzi?ki naszym prze?omowym rozwi?zaniom.

Nasza historia

To, co wyró?nia Henkla to innowacyjne podej?cie i duch przedsi?biorczo?ci. Jeste?my ciekawymi ?wiata ekspertami, podchodz?cymi z pasj? do naszej pracy i posiadaj?cymi dog??bn? wiedz? o rynku i aplikacjach. Nasz niezrównany asortyment klejów, uszczelniaczy i produktów do przygotowania powierzchni zosta? stworzony, by dokona? prawdziwej transformacji na rynkach i zmieni? sposób Twojej pracy. Jeste?my Twoim mi?dzynarodowym partnerem, gotowym na ka?de wyzwanie. Wspólnie z naszymi klientami opracowujemy inteligentne i trwa?e rozwi?zania. By zmienia? ?wiat na lepsze.
日本wvvw在线中文字幕_第九色区av天堂_春色校园小说综合网